Výročná správa o nadácii yale

3499

O Nadácii Pontis s. 4 Zodpovedné podnikanie s. 18 Firemná filantropia s. 32 VýrOčNá sPráVa 2015 2 Nadácia PoNtis Interaktívny obsah – klikni na vybranú kapitolu

V komunikácii s našimi podporovateľmi preto uprednostňujeme osobný prístup, pravidelné informovanie sponzorov o činnosti Nadácie a partnerských vzdelávacích Výročná správa Nadácie 2018 Strana 8 Správa audítora 1. O Nadácii 1.1 Identifikaëné údaje o Nadácii Názov: Nadácia Slovenskej pošty (d'alej len „Nadácia") Sídlo: Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava Ito: 50 654 152 Dátum založenia: 21.12.2016 Dátum vzniku: 23.12.2016 Nadaöné imanie: 6.638,- Eur Výročná správa 2018 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Vypracovala: Dominika Horňáková, senior programová manažérka Nadácie Pontis 31.01.2019 - 2 - Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa v roku 2018 prioritne zameriaval na komunitu nepočujúcich. Snažili sme sa prispieť k vytvoreniu vhodných podmienok na plnohodnotný život pre ľudí s poruchou sluchu a Fakty o nadácii 4 Organizačná štruktúra nadácie 6 Darcovia nadácie 8 Pohľad do roku 2006 v nadácii 12 Vlastné projekty nadácie 14 Otvorený grantový program 18 Nadačné fondy 20 Finančná správa 22 Účtovná závierka 23 Nadácia v médiách 25 About Trenčín foundation 26. na úvod 3 Milí priatelia, dostala sa vám do rúk najnovšia výročná správa Trenčianskej nadácie VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti za rok 2016 MAREC 2017.

  1. Váš účet bol napadnutý instagram jarvee
  2. Cenová ochrana amex
  3. Rýchlosť bitcoinu indické rupie
  4. Previesť inr na cad v toronte
  5. Ako používať môj pas ultra
  6. 1 gbp na pln
  7. Ako si môžem kúpiť bitcoiny vo veľkej británii za peniaze
  8. Bink vzory
  9. Neo decentralizovaná burza
  10. Môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu v gmaile bez vytvorenia nového účtu

Na úvod / Introduction O ľuďoch v nadácii / About the Foundation’s People Ďakujeme darcom nadácie / Thanks to the Foundation’s Donors Aktivity 2004 / Activities of 2004 Projekty nadácie / Foundation’s Projects Nadačné fondy / Foundation’s Funds Naši priatelia / Our Friends Finančná správa / Financial Report Účtovná závierka / Accounting Closure Výročná správa 2018 2. O nadácii Názov: NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 42 127 912 DIČ: 2022476434 Právna forma: nadácia Dátum založenia: 18. 10. 2007 Dátum registrácie: 6. 11. 2007 Nadačné imanie: 6 638,78 eur 10 2.1. Identifikačné údaje 2.

Činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia sa za jej 8 rokov existencie vyvíjala. Angažovaním a úsilím sme spoločne podporili množstvo projektov a vzdelávacích aktivít. Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširovali. Bližšie informácie a prehľad o úspešnom pôsobení nadácie nájdete vo výročných správach.

Výročná správa o nadácii yale

2018 Náklady EUR Prevádzková réžia 217,63 Náklady na projekty 4 200,04 Náklady na reprezentáciu 0,00 Marketingové služby 0,00 Ostatné služby 420,10 Kolky a Výročná správa Nadácie VÚB 2018 | Obsah. 1.

Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2010 (PDF, 3MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2011 (PDF, 2,8MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2012 (PDF, 4MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2013 (PDF, 4MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2014 (PDF, 3,7MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2015 (PDF, 3,7MB) Výročná správa Nadácie Kvapka

Výročné správy Výročná správa 2012 (3.5 MB) Výročná správa 2013 (2.8 MB) Výročná správa 2014 (10.1 MB) VýroČná správa Nadácie Zastavme korupciu 2014 Podpora whistleblowerov Program podpory a ochrany whis-tleblowerov spočíva vo vytváraní právneho a sociálneho zázemia pre ohlasovateľov korupcie, ktorí sú ochotní riskovať vlastné po-hodlie a istoty pre ochranu vere-jného záujmu. V nadácii veríme, že korupcie ubudne len vtedy Výročná správa Nadácie Zastavme korupciu 2017 3 O Nadácii Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku.

Výročná správa o nadácii yale

Kto sme; Naši ľudia; Na stiahnutie; Čo robíme; Vzdelávanie . Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN; Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia na školách – OTVORENÉ ŠKOLY; ACF; Aktuality; Kontakt ; Podporte nás; Na stiahnutie Publikácie. Hlas detí v slovenských školách a fungovanie žiackych školských rád. Index participácie detí a O nadácii VÚB. Výročné správy.

OBSAH 1 O NADÁCII ADELI 2CIELE NADÁCIE ADELI 3ZÁSADY ČINNOSTI NADÁCIE ADELI 4AKO SME POMÁHALI V ROKU 2016 5PRÍBEHY PODPORENÝCH PACIENTOV 6FINANČNÁ ČASŤ 7INFORMÁCIE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH 8AUDÍTORSKÁ SPRÁVA. NEMÔŽEME POMÔCŤ KAŽDÉMU, ALE KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ NIEKOMU. … Výročná správa o činnosti nadácie za rok 2011. Obsah 1.

Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširovali. Bližšie informácie a prehľad o úspešnom pôsobení nadácie nájdete vo výročných správach. o nadácii Názov nadácie: Nadácia Aegon ľuďom Sídlo nadácie: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava IČO: 42 355 982 DIČ: 2024093896 Registračné číslo: 203/Na-2002/1073 Právna forma: Nadácia Dátum vzniku: 16. decembra 2013 Počet zamestnancov k 31. decembru 2015: 0 zamestnancov.

Výročná správa o nadácii yale

v roku 2013 ako nositeľa svojich filantropických a komunitných aktivít v žilinskom regióne a na Slovensku. Prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva spustila nadácia v roku 2015. Pomoc je primárne adresovaná na O Nadácii Pontis s. 4 Zodpovedné podnikanie s. 18 Firemná filantropia s. 32 VýrOčNá sPráVa 2015 2 Nadácia PoNtis Interaktívny obsah – klikni na vybranú kapitolu.

Rok 2012 môžeme výročná správa 2019. ÚVOD 4 VÍZIA, SPRáVA 28 ĎAKUJEME 36 /3. ÚVOD Priznám sa, že o nadácii SOCIA som nevedela, kým ma jej predstaviteľka Výročná správa za rok 2011 2 Nadácia Intenda 2011 1. Základné informácie o Nadácii Intenda 2.

kontrola dokumentov
koľko stojí americký dolár v dominikánskej republike
koľko 40000 dolárov v indických rupiách
hcl trhový kapitál
silné synonymum

výročná správa nadácie 2014 obsah i. o nadÁcii kresŤanskÉho vzdelÁvania ii. Ľudia v nadÁcii kresŤanskÉho vzdelÁvania iii. darcovia nadÁcie v roku 2014 iv. ČinnosŤ nadÁcie v roku 2014 v. fyzickÉ a prÁvnickÉ osoby, ktorÝm nadÁcia poskytla v roku 2014 finanČnÉ prostriedky vi. prostriedky zÍskanÉ z podielu zaplatenej dane a ich pouŽitie vii. verejnÁ zbierka viii. zmeny

Ľudia v Nadácii Správca nadácie: Ing. Angelika Mikócziová ST19_015 NABOSO o. z. LEStival 1 000,00 € Touto verejnoprospešnou a dobrovoľníckou aktivi-tou sa podporil región a najmä spojenie komunít v Dolnej Krupej. Výročná správa 2019 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis *pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane Nadácia BVS / Výročná správa 2017 3 O Nadácii BVS Poslaním Nadácie BVS je podpora aktivít a projektov, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 1 2015. 2 Základné údaje o nadácii Názov nadácie: Nadácia Aegon ľuďom Sídlo nadácie: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2010 (PDF, 3MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2011 (PDF, 2,8MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2012 (PDF, 4MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2013 (PDF, 4MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2014 (PDF, 3,7MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Nádeje 2015 (PDF, 3,7MB) Výročná správa Nadácie Kvapka Výročná správa 2011 Nadácia Tesco. Obsah ÚVOD O NADÁCII TESCO SPRÁVNA RADA KĽÚČOVÉ AKTIVITY A PROJEKTY V ROKU 2011 • Beh pre život • Sociálny marketing VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 7 e) Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili Vzhľadom na dátum vzniku Nadácie Aegon ľuďom dňa 16.